Wie zijn wij

I-Nova Zorg is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties met gepassioneerde hulpverleners voor jeugdigen en volwassenen. Onze hulpverleners hebben hun oorsprong of ruime ervaring in de Achterhoek. We bieden hulp bij complexe opvoedvraagstukken, bij hulpvragen gericht op onderzoek en behandeling, basis- en specialistische GGZ, ambulante spoedhulp, arbeidsmatige dagbesteding en beschermd wonen. Ons hulpaanbod is zeer divers, verspreid over de hele regio en daardoor altijd dichtbij. Mensen kunnen laagdrempeling bij ons terecht via één centraal nummer voor jeugdigen en volwassenen. We werken graag samen met onderwijsinstellingen, de sociale dienst, het UWV, Jeugdbescherming en huisvesting coöperaties. We proberen een sluitend zorgaanbod te bieden, met soepele overgangen voor de cliënt tussen Jeugdhulp, Wmo, Zorgverzekeringswet, Wlz en het UWV.

Scroll naar boven
Scroll naar top