Wat doen wij

We gaan in gesprek met de verwijzer en/of cliënt en betrokken partijen om zicht te krijgen op de hulpvraag. Daarna kiezen we zorgvuldig samen met de cliënt het juiste aanbod dat past bij de hulpvraag. Waar gewenst werken we ook samen met partijen buiten onze organisatie. Ons uitgangspunt is: het bieden van zorg zo kort als kan en zo lang als nodig. Efficiëntie staat hierbij centraal, waarbij we kijken naar wat passend is bij elke specifieke hulpvraag. Verschillende disciplines en specialismen kunnen aanvullend worden ingezet binnen ons samenwerkingsverband en vormen de basis voor maatwerk. Wij bieden waar mogelijk hulp aan de voorkant van het probleem om erger te voorkomen, waar dat kan werken we preventief en denken verder in praktische oplossingen. Wanneer problemen al groter zijn, zetten wij onze expertise in om problemen op te lossen of (de last ervan) te verminderen.

Scroll naar boven
Scroll naar top