Wat doen wij

Visie: ‘samen staan we sterk’

Als samenwerkingsverband hebben wij een gemeenschappelijke visie op zorg waarbij de cliënt centraal staat en kwaliteit, snelle toegang en effectiviteit van de zorg voorop staan. Via brede multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende organisaties die zorg bieden voor jeugdigen en volwassenen, waarborgen wij een divers en flexibel zorgaanbod waarbij we maatwerk leveren. In onze hulp betrekken we het netwerk van de cliënt, zodat de cliënt op meerdere manieren ervaart: ‘samen staan we sterk’. De vele locaties van onze zorg binnen de Achterhoek en verschillende vormen van ondersteuning, begeleiding, behandeling en wonen sluiten hier zorgvuldig op aan. Met hart voor de Achterhoek verbinden wij ons aan hun toekomst, samen met belangrijke andere partners in de regio.

Missie: ‘naar een breed perspectief op gezondheid’
Iedere jeugdige heeft recht op veilig en gezond opgroeien en als volwassene hoop je je eigen talenten en kwaliteiten zo goed mogelijk verder te kunnen ontwikkelen. Wanneer daarbij problemen worden ervaren, trekken we samen met de cliënt en hun omgeving op om te werken aan een beter en plezieriger leven. Centraal in onze zorg staat het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven van de cliënt, door het leveren van passende hulp. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak en laten ons daarbij inspireren door de uitgangspunten van het concept Positieve Gezondheid:

Kwaliteit van leven­­­­­­­­­

We bewaken een veilige basis en bouwen hierop voort naar meer voldoening en plezier.

Lichamelijk welbevinden

Centraal staan de kwaliteiten en krachten van de cliënt en zijn omgeving.

Meedoen

Onze hulp zo dichtbij mogelijk met een persoonlijke aanpak en passend aanbod in de eigen omgeving.

Mentaal welbevinden

We gaan uit van de wensen, behoeftes en mogelijkheden om te groeien; individueel, als gezin en omgeving.

Zingeving

Samen maken we ons sterk voor de toekomst en leren we met en van elkaar.

Dagelijks leven

De leefwereld van de cliënt staat centraal met zijn uitdagingen en kansrijke situaties.

Wat doen wij
We gaan in gesprek met de verwijzer en/of cliënt en betrokken partijen om zicht te krijgen op de hulpvraag. Daarna kiezen we zorgvuldig samen met de cliënt het juiste aanbod dat past bij de hulpvraag. Waar gewenst werken we ook samen met partijen buiten onze organisatie. Ons uitgangspunt is: het bieden van zorg zo kort als kan en zo lang als nodig. Efficiëntie staat hierbij centraal, waarbij we kijken naar wat passend is bij elke specifieke hulpvraag. Verschillende disciplines en specialismen kunnen aanvullend worden ingezet binnen ons samenwerkingsverband en vormen de basis voor maatwerk. Wij bieden waar mogelijk hulp aan de voorkant van het probleem om erger te voorkomen, waar dat kan werken we preventief en denken verder in praktische oplossingen. Wanneer problemen al groter zijn, zetten wij onze expertise in om problemen op te lossen of (de last ervan) te verminderen.
Scroll naar boven
Scroll naar top