Verwijzers

Wie zijn wij

I-Nova Zorg is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties met gepassioneerde hulpverleners voor jeugdigen en volwassenen. Onze hulpverleners hebben hun oorsprong of ruime ervaring in de Achterhoek. We bieden hulp bij complexe opvoedvraagstukken, bij hulpvragen gericht op onderzoek en behandeling, basis- en specialistische GGZ, ambulante spoedhulp, arbeidsmatige dagbesteding en beschermd wonen. Ons hulpaanbod is zeer divers, verspreid over de hele regio en daardoor altijd dichtbij. Mensen kunnen laagdrempeling bij ons terecht via één centraal nummer voor jeugdigen en volwassenen. We werken graag samen met onderwijsinstellingen, de sociale dienst, het UWV, Jeugdbescherming en huisvesting coöperaties. We proberen een sluitend zorgaanbod te bieden, met soepele overgangen voor de cliënt tussen Jeugdhulp, Wmo, Zorgverzekeringswet, Wlz en het UWV.

Voor wie

I-Nova Zorg is er voor jeugdigen en hun gezin, wanneer zij problemen ervaren in hun ontwikkeling, of in het dagelijks leven. Door verschillende redenen kan het zijn, dat jeugdigen te weinig mogelijkheden hebben om de positieve ervaringen op te doen in de zo belangrijke fase van groei in hun leven. Hiermee kunnen zij onmacht ervaren in de pogingen die zij doen om veranderingen in te zetten of kunnen zij de grip op hun leven soms verliezen. Als zo’n situatie langere tijd aanhoudt, kan dit grote gevolgen hebben voor het welbevinden van jeugdigen en belangrijke anderen om hen heen. Wij kunnen mensen met uiteenlopende vragen of zorgen helpen, doordat we vanuit veel verschillende disciplines en organisaties werken. Daarbij kan men denken aan onderstaande voorbeelden:

Jeugdhulp

Hulp voor volwassenen

Wij bieden ook individuele en groepsgerichte ondersteuning, gezinsbegeleiding, dagbesteding, ondersteuning in de toeleiding richting de arbeidsmarkt en verschillende soorten woonsettings, waaronder beschermd of beschut wonen. We werken niet alleen vanuit de Wmo, maar kunnen ook soepel overschakelen naar zorg vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg. Daarnaast werken we ook nauw samen met verschillende instanties die zich bezighouden met wonen, financiën, daginvulling, onderwijs en werk, om te zorgen dat de problemen zo breed mogelijk aangepakt kunnen worden.

Scroll naar boven
Scroll naar top