Riemove

De praktijk

Binnen bij mijn eigen praktijk Riemove, werk ik met kinderen en jongeren, maar ook met volwassenen die kampen met psychosociale of werkgerelateerde problematiek.

Deze komen veelal voort uit psychiatrische problematiek zoals: ADHD, Autisme spectrumstoornissen, en gedragsproblematiek, vanuit faalangst en onzekerheid, of emotieregulatie problematiek.

Het kan tevens zijn dat trauma en of ouder/kind relatie problematiek onderliggend is aan de ervaren problemen. Ik werk bij voorkeur systeemgericht. Dat betekent dat bij kinderen en jongeren de ouders en school intensief betrokken worden bij het behandelproces. Kinderen en jongeren, maar ook volwassenen kunnen problemen ervaren in het dagelijkse functioneren en op welke manier ook blokkeren in hun handelen. Vaak wordt dit veroorzaakt door hoog oplopende spanning en stress, waardoor het niet meer lukt de situatie onder controle te houden. Samen met de cliënt en zijn systeem, verken ik deze situaties en onderzoeken we of de cliënt en zijn systeem ze kan herkennen en erkennen.

In de therapie gaan we ervaringsgericht op zoek naar deze situaties en gaan we op zoek naar alternatieven. Dat kan betekenen dat ik adviserend ben naar het systeem (ouders/school) in hoe om te gaan met deze problematiek. Vanuit mijn jarenlange ervaring in de jeugdzorg, bemerk ik dat het belangrijk is jongeren te begrijpen en de omgeving mee te nemen in het veranderingsproces.

Aanbod

 • Individuele psychomotorische therapie voor kinderen van 4 tot 18 jaar
 • Psychomotorisch gezinstherapie
 • EMDR en boksen
 • Traumaverwerkingstherapie
 • ADHD problematiek
 • ASS problematiek
 • Emotie regulatieproblematiek
 • Ouder-kind relatieproblematiek
 • Complexe scheidingsproblematiek
 • Sociaal emotionele problematiek
 • (sociale) angst problematiek

Duur traject

De therapie wordt vaak wekelijks gegeven en duurt 50 minuten. PMT kan zowel individueel, als in groepsverband worden aangeboden. Daarnaast kunnen (delen van) het gezin betrokken worden bij de behandeling.
Een gemiddelde behandeling ligt tussen de 15 en 20 sessies, maar kan ook korter of langer duren, afhankelijk van de hulpvraag

Contactgegevens

Borculo, Neede, Lochem, Zutphen, Baak

tel.   06-22319240
mail. info@riemove.nl 
web. www.riemove.nl

  Scroll naar boven
  Scroll naar top