JBzorg

De praktijk

jbzorg biedt hulp aan gezinnen die in een (acute) crisissituatie verkeren, waardoor de veiligheid en ontwikkeling van het kind in gevaar komt. De jeugd- en gezinsprofessional werkt samen met alle gezinsleden, scholen, wijkteams en andere professionals die betrokken zijn bij het gezin. De jeugd- en gezinsprofessional brengt de problemen in kaart, biedt structuur, ziet toe op veiligheid, helpt het netwerk activeren en vergroot het probleemoplossend vermogen van het gezin. De jeugd- en gezinsprofessional streeft ernaar de situatie thuis op te lossen. Indien nodig wordt er passende vervolghulpverlening geadviseerd en/of geholpen om deze vervolghulpverlening in te gaan zetten.

Jbzorg heeft een enthousiast en gedreven team. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we daadkrachtig, flexibel en transparant werken. 

Aanbod

  • Ambulante spoedhulp/ crisishulpverlening in gezinnen met kinderen van 0-18 jaar
  • Cultuur sensitieve expertise met specialisatie eergerelateerd geweld
  • Echtscheidingsproblematiek
  • Complexe en meervoudige problematiek

Duur traject

Ambulante Spoedhulp heeft gemiddeld een duur van 6 weken. We starten binnen 48 uur na aanmelding.

Contactgegevens

Industriestraat 23
7005 AN Doetinchem

tel: 085-3030262

    Scroll naar boven
    Scroll naar top