de Kiezelsteen

De praktijk

De praktijk richt zich op behandeling en handelingsgericht onderzoek voor jeugdigen binnen de basis GGZ, en richt zich onder meer op opvoedingsproblemen, angst- en stemmingsproblematiek, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, echtscheidings- en gezinsproblematiek, trauma en rouwverwerking. Er is een gevarieerd behandelaanbod gericht op zowel het individuele kind als het gezinssysteem en de omgeving van het kind. Verschillende vormen van behandeling kunnen flexibel en naast elkaar ingezet worden al naar gelang de hulpvraag en behoefte van de cliënten.

Aanbod

 • handelingsgericht onderzoek 
 • behandeling van ontwikkelingsproblematiek en (complexe) gezinsproblematiek 
 • behandeling van het jonge kind 
 • individuele kindertherapie
 • speltherapie (ook ouder-kind)
 • traumabehandeling
 • systeemgerichte aanpak, d.m.v. bijv. gezinstherapeutische gesprekken en ouderbegeleiding
 • begeleiding m.b.t. school-problemen

Duur traject

dit wisselt van enkele contacten tot ongeveer een jaar is afhankelijk van de vraag en behoefte van de cliënt

Contactgegevens

Dr. Grashuisstraat 8
021CL Zelhem

tel.   0314-844248
mail. contact@dekiezelsteen.nl
web. www.dekiezelsteen.nl

  Scroll naar boven
  Scroll naar top