‘De deure is los’

(De deur staat open)

Voor meer informatie druk op de knop om te lezen hoe wij kunnen ondersteunen.

Voor meer informatie druk op de knop om te lezen hoe wij kunnen ondersteunen.

Voor meer informatie druk op de knop om te lezen hoe wij kunnen ondersteunen.

Voor meer informatie druk op de knop om te lezen hoe wij kunnen ondersteunen.

Wie is I-Nova Zorg

I-Nova Zorg is er voor complexe opvoed vraagstukken, ambulante begeleiding en behandeling, arbeidsmatige dagbesteding, basis- en specialistische GGZ en beschermd wonen. Dit doen we samen met onderwijs, sociale dienst, het UWV, jeugdbescherming en huisvesting coöperaties. Verwijzers kunnen met cliënten en hun omgeving terecht bij één loket voor jeugdhulp, WMO en Wonen. Daarnaast biedt I-Nova Zorg ook een breed aanbod als het gaat om de jeugdigen en hun ouders of het hele gezin. Denk hierbij aan ambulante gezinsbegeleiding, (gezins-)PMT, gezinsdramatherapie, diagnostiek, ouder-kindspelbehandeling, spoedhulp, hulp bij complexe gezinsproblematiek en hulp aan ouders, kinderen en professionals die te maken hebben met scheiding of familieconflicten.
Wanneer blijkt dat bij aanvang of gaandeweg aanvullende expertise gewenst is, wordt er gekeken naar andere samenwerkingspartners zodat er alsnog aan de zorgvraag kan worden voldaan. Voor verslavingsproblematiek werkt I-Nova Zorg al samen met organisaties die hierin zijn gespecialiseerd.

Contactformulier

  Onze missie

  Iedere jeugdige heeft recht op veilig en gezond opgroeien. Wij trekken samen met hen en hun omgeving op om te werken aan een beter en plezieriger leven. Met hart voor de Achterhoek verbinden wij ons aan hun toekomst, samen met de partners in de gemeenten.

  Met welke visie

  De ondersteuning aan jeugdigen met een hulpvraag zien wij als middel om hen te helpen hun doelen te bereiken. Wij stimuleren hun talenten en helpen hen om te gaan met hun dagelijkse belemmeringen. Hun situatie, kracht en talent staan bij ons centraal. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak en laten ons daarbij inspireren door het concept Positieve Gezondheid (PG).

  Onze uitgangspunten

  Veiligheid: bouwen en bewaken van een veilige basis, geborgd in de intake en ondersteuning.
  Leefwereld centraal: we gaan uit van het dagelijks leven in alle facetten mét kansrijke situaties.
  Uitgaan van mogelijkheden: onze aanpak is praktisch en positief. Wij gaan uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van de jeugdigen en hun omgeving.
  Zo dicht bij mogelijk: zorg in de eigen buurt met een passende en persoonlijke aanpak.
  Doen wat nodig is: in aanvulling op en met inzet van het eigen netwerk. Jeugdigen kunnen zo op eigen kracht verder met vertrouwen in de toekomst.
  Eenvoud: één gezin, één plan.
  Zelfstandig verder: inzicht in de kwaliteiten van (ouders van) jeugdigen voorkomt terugval.
  Scroll naar boven
  Scroll naar top